Hem / Om oss / Vår organisation / Disciplinnämnden

Disciplinnämnden

Disciplinnämndens uppdrag är att pröva bestraffningsärenden enligt 14 kapitlet i RF:s stdagar. Disciplinnämnden är förbundets bestraffningsorgan och prövar samtliga ärende i första instans. Beslut överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN). 

Valberedningen föreslår personer till disciplinnämnden och förbundsmötet väljer. 

Roger Bodin
Ordförande

E-post:

Petra Jankov
Ledamot

Thomas Reinelöv
Ledamot