Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Steg 3 - Träna för träning

Mål

Utvecklad rörelseförståelse och ökad kunskap i den idrott du utövar. En period där man ytterligare utvecklar en fysisk, psykisk och social grund för sin idrott. Pågår oftast 2 – 4 år.

Genomförande

Fortsatt fokus på lekfullhet men med inslag av strukturerad idrottsspecifik träning av färdigheter.

Träningen är det primära. Man tränar för att lära sig förstå kopplingen mellan sin kropp och olika fysiska belastningar för att utveckla både fysiska och psykiska kapaciteter.

Tävling är i en inledande fas sekundärt utan ska mer ses som ett sätt att visa den aktives progression och utveckling. Att träningen ger det man önskar i sin egen utveckling utifrån uppsatta mål.

Fysiska, psykiska, taktiska och tekniska färdigheter utvecklas i takt med de sociala relationerna.

Ledarskapets inriktning

Som ledare är det viktigt att förstå skillnader mellan biologisk och kronologisk ålder. Barn är olika och utvecklas i olika takt. Planera och genomför träning där så många som möjligt är i rörelse så mycket som möjligt och utmanas utifrån sina förutsättningar. Kompisar blir alltmer viktiga och det betyder mycket att passa in, bli accepterad och få göra som alla andra.

Förhållningssätt och kommunikation är viktigt då du talar med barn. Ge instruktion i delar och utveckla övningar efterhand. Skapa trygghet och tillit i gruppen genom konsekvens och tydlig struktur. Uppmärksamma varje individ.

Fokusområden och ledord kopplat till de olika områden

Fysiska färdigheter

 • Aktivitets- och rörelseglädje.
 • Utveckling av fysiska färdigheter som anpassas till den aktives tekniska förmåga.
 • Anpassning till biologisk utveckling – styrka och snabbhet för att vidareutveckla kondition och uthållighet.
 • Fokus på teknik i alla träningsmoment för att undvika skador.
 • Introduktion till strukturerade träningsplaner.
 • Introduktion till dokumentation av träning från både tränare och aktiv.
 • Träningsutveckling enligt idrottens möjligheter och krav.
 • Specifika färdigheter.
 • Färdighetskontroller.
 • Volym och progression.

Sociala färdigheter

 • Tillhörighet.
 • Fokus på lag och lagevent för att stärka självkänsla.
 • Tillhörighet som leder till ökad motivation.

Psykiska färdigheter

 • Självkänsla.
 • Självbestämmande.
 • Inre motivation – vad vill jag?

Miljö och förutsättning

 • Tillgång till och möjligheter för basisträning inne och ute.
 • 1 tränare per 10 aktiva som riktlinje och mål för föreningsverksamheten.
 • Tillgång till idrottsspecifik träningsmiljö.
 • De olympiska kälksporterna kräver konstis (banrodel, bob och skeleton).
 • Skridskosporterna har tillgång till ishallar.
 • Hemmamiljö, skola och närmiljö.
 • Stödfunktioner via skolhälsovård och distriktsvården, samt Folksams licensförsäkring ”Råd och Vård”.
 • Huvudansvaret i förening – kan delta i regionala och nationella breddläger.
 • Föreningscoacher får stöd från förbundet för utveckling.

Tävlingsformat och omfattning

 • Inledningsvis är tävling sekundärt.
 • Progression med lokala och nationella tävlingar.

Publicerad: 2023-06-19

Senast uppdaterad: 2023-06-19

Författare: Anne Österberg