Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Steg 4 - Träna för tävling

Elitförberedande tränings- och tävlingsverksamhet.

Mål

Att lära sig tävla och förstå den fysiska kopplingen till den psykiska.

Genomförande

Att lära sig att träna för fysisk utveckling.

Mer fokus på strukturerad idrottsspecifik träning och tester.

Ledarskapets inriktning

Högre krav på individen är stimulerande. Mer individanpassad träning. Utarbeta individuella träningsplaner och uppföljning. Ställ frågor, ta emot input från den aktive som blir mer och mer delaktig i planering och genomförande av sin egen träning. Träna på kritik, feedback. Att individen inte uppfattar kritik som anmärkning utan kan se det som positivt, något som leder till förbättring.

Fokusområden och ledord kopplat till olika områden

Fysiska färdigheter

 • Har valt inriktning gällande disciplin.
 • Alla fysiska kvalitéer fullt träningsbara.
 • Tester i både fältmiljö och på testcenter i enlighet med prestations- och kravprofil.
 • Långsiktig utvecklingsplan som används i en systematisk träningsplanering.
 • Fortsatt fokus på tydlig progression och anpassning i träningsvolymer och intensitet med träning året runt.
 • Balans mellan generella och specifika färdigheter.

Sociala färdigheter

 • Fortsatt viktig del att uppleva delaktighet och tillhörighet.
 • Balans mellan träning, skola och det sociala livet.
 • Stor del av sociala nätverket finns inom skolan och idrotten.
 • Kunskap om livsstil och dess betydelse för prestation.

Psykiska färdigheter

 • Stark vilja och hög motivation.
 • Arbeta efter långsiktiga mål och göra val som stärker satta mål.
 • Utveckla förmåga till egen reflektion.
 • Utveckla färdigheter för spänningsreglering, hantera tävlingssituation och stressituationer.
 • Introduktion till Individuell Utvecklingsplan (IUP) som ett led i den aktives utveckling, progression och medvetandeprocess.
 • Mognad för avvägning mellan risk och säkerhet.

Taktiska färdigheter

 • Grundläggande färdigheter att disponera sina krafter i olika tävlingssituationer.
 • Race-strategier.
 • Materialval anpassat till aktivitet.

Miljö, material och förutsättningar

 • Tillgång till och möjligheter för basisträning inne och ute 5–6 gånger vecka.
 • 1 tränare per 10 aktiva.
 • Tillgång till idrottsspecifik träningsmiljö enligt idrottens krav och prestationsanalys.
 • De olympiska kälkidrotterna kräver konstis (banrodel, bob och skeleton).
 • Skridskoidrotterna har tillgång till ishallar.
 • Det ställs höga krav på säkerhet kopplat till våra skridskoanläggningar och endast ett fåtal har adekvat säkerhetsutrustning.
 • Hemmamiljö, skola eller på nationellt idrottsgymnasium NIU, lokala idrottsgymnasier LIU, Riksidrottsuniversitet RIU.
 • Samarbete mellan förening och skola som riktlinje och mål för föreningsverksamheten.
 • Kan ingå i förbundssatsningar – på de platser där det finns en samverkan mellan förening och förbundet.
 • Stödfunktioner via skolhälsovård och distriktsvården, Folksams licensförsäkring,
  och RF Elits stödfunktion.
 • Nära samarbete mellan förenings- och förbundscoacher.

Tävling

 • Tävling blir en allt viktigare del av verksamheten – fortsatt viktigt att utveckla fysiska, tekniska, taktiska och psykiska färdigheter men nu mer uttalat för att prestera.
 • Tävlingar som möjliggör att kvala och tävla internationellt.
 • Balans mellan träningsbelastning och formtoppning.
 • Nivåer som bygger på att lära sig att tävla som leder till tävling för prestation och för att bli tillgänglig för uttagningar.
 • Tävlingen kan även ses som en bekräftelse på progression och ett firande av den träningsprocess som man har gått igenom.

 

Publicerad: 2023-06-19

Senast uppdaterad: 2023-06-19

Författare: Anne Österberg