Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Steg 6 - Träna och tävla hela livet

Mål

Fysisk aktivitet är viktigt för den allmänna fysiska och psykiska hälsan. Även om man inte vill träna eller tävla för att prestera på elitnivå så vill vi kunna erbjuda alla en verksamhet där man kan träna och tävla utifrån sina förutsättningar och ambitioner.

Det kan vara enbart i en träningsverksamhet men det kan även vara att man vill tävla för att ha något att se fram emot och ett mål att sträva mot.

Genomförande

Vi har idrotter med goda möjligheter för att kunna träna och tävla utifrån individuella färdigheter och ambitioner. Verksamheten i föreningar, på distriktsnivå eller förbundsnivå ska erbjuda aktiviteter och event där alla känner sig välkomna.

Träningen skall kunna anpassas till olika grupper och ske organiserat eller i mer spontana föreningsaktiviteter.

De olika idrotterna erbjuder möjlighet både till rekreation, motion, utveckling och tävling. Mer om detta kan du läsa under respektive idrottsområde; Skridsko-, Kälk- eller Rullidrott.

Kunskap om de olika aspekterna (fysiska färdigheter, sociala färdigheter, psykiska färdigheter, miljö och förutsättningar, tävlingsformat och omfattning) utgör kärnan i våra verksamheter. De beskrivs mer detaljerat under steg 3 och 4.

Ledarskapets inriktning

Ledarskapet ska fokusera på social samvaro, tillhörighet och ta höjd för individens ambition och vilja att kunna utveckla sina färdigheter.

Ledarskapet ska bidra till ett livslångt förhållande till idrotten och vara i linje med idrottens krav och regler. Att ta reda på vad den aktiva vill och vad den har för målsättningar är viktig.

Vi tror på att få utöva sina färdigheter i praktiken med rörelseglädje och i gemenskap gör verksamheterna så attraktiva att de fångar just din ambition, vilja och nyfikenhet att fortsätta med en aktiv livsstil.

Publicerad: 2023-06-19

Senast uppdaterad: 2023-06-19

Författare: Anne Österberg