Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Två vuxna roller derbyåkare håller ett barn mellan sig

Projektstöd 65+

Pensionärsskridsko i Falun Fotograf: Sven Olsson Dala Active Skaters

Stödet syftar till att utveckla verksamheten i idrottsförening i enlighet med Strategi 2025 för att förbättra förutsättningarna för 65+ att regelbundet idrotta och delta i föreningsaktiviteter.

Målsättningen är att öka
*Antalet personer, 65+, som deltar i föreningsledd idrottsverksamhet
*Antalet idrottsföreningar som bedriver idrottsverksamhet för 65+
*Antalet idrottsföreningar som erbjuder 65+ föreningsarbete och social samvaro

Stödet ska hjälpa föreningen att starta eller utveckla verksamheten för 65+. Förhoppningen är att skapa sammanhang tillsammans med hjälp av rörelse, för så många som möjligt, så länge som möjligt.

Bidrag kan ges till prova på-aktiviteter för målgruppen, för utevckling av nya former av aktiviteter, träning och tävling för målgruppen och för utbildningar inom tex ledarskap och jämlikhet.

Vi ser gärna att ni samverkar med någon lokal aktör som tex kommun, PRO, RF-SISUdistrikt - här är ni fria att testa nya samarbeten!

Har du frågor kringa projektidé och/eller ansökan? Hör av dig till kansliet så bollar vi idéer

ANSÖKAN

Ansökan görs i IdrottOnline. Ansökningar behandlas löpande och medel kan komma att ta slut. I ansökan ska det tydligt framgå syftet och mål med satsningen, målgruppen, budget samt en tidsplan. I återrapporten bifogas underlag, till exempel fakturakopior, utläggskvitton för resa osv.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT FÅ BIDRAG

  • Satsning ska avse verksamhet inom perioden 2024–2025 och ska anges med start -och slutdatum
  • Projektet ska ske framåt i tiden och kan inte sökas för insatser/aktiviteter som redan genomförts
  • Ansökningar skickas in i IdrottOnline
  • Föreningen ska ha ett tydligt syfte och mål med projektet
  • Föreningen ska ha en beskrivning av genomförande, tidsplan och budget
  • Föreningen ska beskriva målgruppen för insatsen/aktiviteten
  • Föreningen ska ha redovisat tidigare erhållna stöd med passerat slutdatum

REDOVISNING AV ERHÅLLET STÖD

  • Förening som beviljats stöd måste senast 10 dagar efter att satsningen genomförts inkomma med en återrapport av genomfört projekt.
  • Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd senast 10 dagar efter att satsningen genomförts får ej beviljas nya medel.
  • Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd senast den 1 mars året efter att stödet betalades ut ska återbetala erhållet stöd.

Publicerad: 2024-04-03

Senast uppdaterad: 2024-04-09

Författare: Sofia Isaksen