Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Årshjul

Vad är ett årshjul?

Årshjulet är ett verktyg som syftar till att ge struktur och överblick över årets viktigaste datum och händelser för föreningarna inom SweSports. Det inkluderar allt från tävlingar och evenemang till deadline för ansökningar och utbildningar som är relevanta för föreningslivet.

Varför är det viktigt?

Att ha en tydlig överblick över viktiga datum och händelser under året är avgörande för en effektiv planering och organisation inom föreningslivet. Årshjulet ger föreningarna möjlighet att i förväg planera och förbereda sig för olika aktiviteter och ansvarsområden, vilket minskar stress och ökar chansen till framgångsrika genomföranden.

Vad Innehåller årshjulet?

Årshjulet kommer att innehålla en lista över viktiga datum och händelser som är relevanta för föreningarna inom SweSports. Det inkluderar bland annat anmälningsperioder, utbildningstillfällen och deadlines för ansökningar om bidrag och stöd.

Årshjulet kommer finnas tillgängligt på vår hemsida för att göra det enklare för våra medlemsföreningar att planera och organisera sin verksamhet.

Publicerad: 2024-04-19

Senast uppdaterad: 2024-04-10

Författare: Olle Söderberg