Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Antidoping

SweSports arbetar tillsamman med hela idrottsrörelsen aktivt för att försvara idrottarens självklara rätt att delta i en idrott fri från doping.

Som medlemmar i RF och våra internationella förbund är SweSports anslutna till och lyder under World Anti Doping Agencys (WADA) beslutade globala regelverk "The World Anti Doping Code", eller Världsantidopingkoden som vi säger på svenska.

Alla som är medlemmar i en idrottsförening anslutna till ett idrottsförbund med medlemskap i RF omfattas av RF:s stadgar Länk till annan webbplats. och Antidopingreglemente Länk till annan webbplats. som i förlängdningen bygger på Världsantidopingkoden.

Varje enskild idrottsutövare är själva ytterst ansvarig att känna till och följa dopingreglerna.

SweSports antidopingpolicy

För att underlätta arbetet mot doping för förbund, föreningar, ledare, aktiva och andra har förbundet tagit fram ett eget anpassast antidopingpolicy Länk till annan webbplats. som bygger på RF:s Antidopingregelmente och Världsantidopingkoden. Alla tävlingsaktiva och ledare är skyldiga att känna till gällande antidopingregler, exempelvis hur en dopingkontroll går till och hur dispensregler fungerar.

Alla som representerar förbundet på internationella tävlingar ska ta del av och signera

SweSports antidopingavtal. LÄNK SweSports Antidopingprogram LÄNK


Antidoping Sverige

Sedan 2021 är Antidoping Sverige landets nationella antidopingorganisation (NADO) som leder, samordnar och utvecklar det nationella arbetet mot doping. Antidoping Sverige ägs av Antidopingstiftelsen. Här kan du få all info gällande regler, hur en dopingkontroll går till, vilka påföljderna blir vid en överträdelse, med mera.

Antidoping Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dispenser

Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i World Anti-Doping Code.

Ta reda på vilka dispensregler du omfattas av. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Wadas dopinglista

Dopinglistan utgör en obligatorisk internationell standard under Världsantidopingkoden och talar om vilka substanser och metoder som är förbjudna inom idrotten. Listan uppdateras årligen av WADA och träder i kraft 1 januari varje år.

WADA:s Dopinglista Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Röd-gröna lista

Röda-gröna listan är ett sökverktyg där du enkelt r svar om ett läkemedel är dopingklassat eller inte. Den omfattar endast registrerade läkemedel som saluförs i Sverige för humant bruk. Det finns ingen motsvarande lista för kosttillskott, som räknas som livsmedel.

Röd-gröna listan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vistelserapportering

Vistelserapportering finns för att kunna göra oanmälda dopingkontroller under tränings- och uppbyggnadsperioder och är därmed ett av de mest effektiva sätten att avskräcka från användande av dopingmedel samt att upptäcka doping.

Ditt förbund meddelar dig om du som aktiv omfattas av kravet på individuell vistelserapportering.

Mer om vistelserapportering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kosttillskott

SweSports avråder från bruk av kosttillskott, annat än på rent medicinska grunder. Det finns inga vetenskapliga bevis för att en idrottare med god kosthållning har behov av kosttillskott.

Många preparat som finns på marknaden visar vid tester inte innehålla det som innehållsförteckningen faktiskt anger. Du kan alltså aldrig vara helt säker på att du inte får i dig förbjudna substanser vid bruk av kosttillskott.

Observera att det enligt idrottens antidopingregler alltid är idrottsutövaren som är personligt ansvarig för vad den får i sig via kost eller på andra sätt. Den som befinns dopad riskerar alltid att bestraffas, oavsett orsak.

Guide om kosttillskott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildning

Utbildning är en avgörande del i det förebyggande antidopingarbetet. Antidoping Sverige tillhandahåller flera bra utbildnignar för föreningar, ledare och aktiva.

Ren vinnare

Ren vinnare är en webbaserad utbildning i antidoping för idrottsutövare och alla andra verksamma inom idrotten.

Genom sju korta moduler lär du dig det allra viktigaste inom antidoping. Varje modul är 3-4 minuter lång och består av videoklipp, övningar och fakta.

Du behöver inte slutföra samtliga moduler på en gång. När du har slutfört alla moduler får du ett diplom för genomförd kurs via mejl. Efter varje modul får du också ett mejl med en sammanfattning.

För dig som redan genomfört Ren Vinnare tidigare finns en repititionsmodul där du kan uppdatera dina kunskaper. Observer att det måste gått minst 180 dagar (ett halvår) från det att du genomfört Ren Vinnare tills att repetitionsmodulen blir tillgänglig.

E-utbildning Ren vinnare


Här finns mer information och länk till e-utbildningen Ren vinnare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccinera klubben

Ett hjälpmedel för att ta fram en antidopingpolicy i din förening och sprida information om antidoping är att "vaccinera" klubben mot doping. Det är ett arbete i fyra steg, med allt material lättillgängligt på webben. De fyra stegen är:

Steg 1: Alla i föreningens styrelse gör ett kunskapstest.

Steg 2: Ni för en diskussion om dopingfrågor i styrelsen.

Steg 3: Ni upprättar en antidopingpolicy.

Steg 4: Ni informerar medlemmar och andra beröra om vaccinationen.

Läs mer om Vaccinera klubben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Antidopingsnack

Antidopingsnack är en handledning för tränare och ledare att stödja sig mot när man ska prata antidoping med sina aktiva.

Upplägget är tänkt passa såväl ungdomar från 15 år som vuxna. Man går tillsammans igenom fem områden.

  • Vad är doping och vem bestämmer det?
  • Dopingregler och fakta om antidoping.
  • Medicinsk dispens för läkemedel.
  • Kosttillskott.
  • Dopingkontroll

Läs mer om Antidopingsnack Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2022-08-17

Senast uppdaterad: 2022-11-16

Författare: Roger Strandberg