Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Förebyggande åtgärder vid utlandsresor

Vid utlandsresor bör vi vidta olika åtgärder beroende på vilket land man ska vistas i. Här är några rekommendationer att ta i beaktande:

 1. Överväg om man bör komplettera truppen med en särskild utsedd säkerhetsansvarig som kan ansvara för riskanalys, bedömningar, samverkan internt och externt med mera.
 2. Ökad omvärldsbevakning; var påläst och ta reda på vad som gäller i landet ni ska åka till
 3. Följ eventuell avrådan eller restriktioner från UD; https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ Länk till annan webbplats.
 4. Kontrollera försäkringar
 5. Ladda ner appen ”UD Resklar” och se till att skriva upp dig på ”svensklistan” https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-resklar/ Länk till annan webbplats.
 6. Skriv upp och upprätta relevanta kontakter i det land ni åker till som till exempel Svenska Ambassaden, arrangörens säkerhetschef, hotellets säkerhetschef etc.
 7. Identifiera eventuella sårbarheter som kan kräva särskilda åtgärder till exempel:
 • Transport till och från flygplatsen
 • Boende; vilket våningsplan, evakueringsplan, var måltiderna intas och i vilken omfattning andra hotellgäster beblandas med laget/utövarna
 • Transport till och från tävlingsplatsen
 • I vilken omfattning utövare och ledare kan röra sig fritt utanför boendet
 • I vilken omfattning man bör exponeras med svenska attiraljer
 • Arrangörens säkerhetsplan vid det fall olika former av manifestationer /incidenter äger rum.
 • Balanserad information till utövarna för ökad säkerhetsmedvetenhet

Hot, våld och trakasserier

Riksidrottsförbundet (RF) har tagit fram riktlinjer för att förebygga och hantera våld och hot mot personer verksamma inom idrotten. Det finns också en stödfunktion mot våld, hot och trakasserier. Riktlinjerna ska kunna implementeras oavsett i vilken organisation, idrottsförening, specialidrottsförbund eller RF-SISU distrikt man verkar i.

Nyckelfaktorer för att lyckas:

 • Det råder nolltolerans mot våld och hot inom vår idrottsorganisation.
 • Samtliga ledande funktioner tar dessa frågor på allvar.
 • Vi verkar i en miljö där det är ok att lyfta dessa frågor och där man möts av lyhörda och respektfulla ledare som agerar i enlighet med dessa riktlinjer.
 • Samtliga inom idrottsorganisationen vet att man ska vända sig till Generalsekreteraren som i sin tur har mandat och ansvar att agera i enlighet med dessa riktlinjer.
 • Samtliga händelser (oavsett om det är ett brott enligt lagstiftarens mening eller förseelser som skapar en obehagskänsla) ska rapporteras till Generalsekreteraren.
 • Samtliga brott ska polisanmälas. En polisanmälan är ofta en förutsättning för att brottet ska kunna klaras upp, gärningspersonen gripas och för att förhindra nya brott. Det är dessutom ofta en förutsättning för att den drabbade ska kunna ta tillvara sina rättigheter.
 • Polisanmälan ska göras av Generalsekreteraren i dialog med den drabbade.

Stödfunktion mot våld, hot och trakasserier

Idrotten tar dessa frågor på största allvar. Genom en tät samverkan med bland andra Polismyndigheten och Brottsofferjouren har vi ett effektivt nätverk för att stötta såväl organisationer som utsatta individer i dessa frågor. Stödfunktionen mot våld, hot och trakasserier är öppen för dig som vill dela med dig – och du får vara anonym. Tillsammans fattar vi beslut om och hur vi går vidare.

Stödfunktionen mot våld, hot och trakasserier

Det råder nolltolerans mot hot och våld mot samtliga personer som är aktiva inom idrotten och oavsett om hoten är konkreta eller mer subtila är det din upplevelse av detta som avgör om du hör av dig eller inte.

Publicerad: 2022-08-17

Senast uppdaterad: 2023-10-17

Författare: Roger Strandberg

Anne Österberg

Generalsekreterare