Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Barn- och ungdomsidrott

Vi vill tillsammans inom idrottsrörelsen jobba för att så många som möjligt ska kunna vara med och idrotta så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt. Barnkonventionen blev lag i Sverige 1 januari 2020. Idrottsrörelsen slog dock fast i Riksidrottsförbundets stadgar redan 2009 att barnkonventionen ska följas. Det betyder att all idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv.

Läs mer om Barnkonventionen

All verksamhet ska ta sin utgångspunkt i barnets uttalade intressen och behov. Leken, glädjen och lusten att röra sig ska alltid komma i första hand. Träningen ska vara allsidig och barn ska uppmuntras att hålla på med flera idrotter. Det utvecklar barnens rörelseförståelse, minskar risken för skador och ökar motivationen till ett fortsatt fysiskt aktivt liv.

Läs mer om rörelseförståelse

Barn är inte små vuxna

En gång i tiden utvecklades idrottsrörelsen av vuxna män för vuxna män. Mycket har hänt på vägen, men mycket av det vi gör idag kan fortfarande spåras till den tiden. Det är viktigt att inte gissa sig till vad som är bäst i utveckling av barn och ungdomar när forskning och utbildning finns att luta sig mot.

Artikel 31 i barnkonventionen (om barns rätt till lek, vila och fritid) är central för barn och ungas idrottande. Barnet ska, anpassat till sin ålder, få vara med och leka och utvecklas. Vuxna ska uppmuntra och erbjuda meningsfull fritidsverksamhet.

Barns rättigheter måste alltid respekteras. Det är vår skyldighet och vårt ansvar att alltid värna om barnen, att beakta deras intressen och att behandla dem med lika värde och respekt.

Utveckling före resultat

Tävling är en naturlig del av idrotten, men resultatet spelar mindre roll. Alla ska få vara med på lika villkor. Tävling för såväl flickor som pojkar ska utformas så att den stimulerar till kvalitativ och långsiktig idrottslig utveckling och motverkar utslagning.

Kom ihåg att idrott ska bidra till att vi mår bra, utvecklas och har roligt. Fokusera på långsiktig utveckling snarare än kortsiktiga resultat!

Publicerad: 2022-08-17

Senast uppdaterad: 2023-12-29

Författare: Roger Strandberg