Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Ledare Q

Under 2023 startades ett projekt för kvinnliga ledare, Projekt Q. Syftet är att kunna få fler kvinnliga ledare till OS 2030. Från SweSports så nominerades fyra kvinnliga ledare. Av de nominerade så kom Claudia Wallin med i projektet som handlar bland annat om att skapa en individuell utvecklingsplan. Claudia har under året varit delaktig i förbundsaktiviteter som läger och tävlingsverksamhet. Hon ingår i en process med ett mentorskap kopplat till ledarskapet samt att hon har möjligheter till ett mentorskap kopplat till att utveckla sina kunskaper inom skridskospecifika områden.

Claudia har haft Anne Forsell och Eric Zachrisson som två av sina mentorer. Inom ramen för projektet så genomförs även ett antal utbildningsinsatser där de som ingår samlas. Projektet fortgår och Claudia kommer att vara en del av projektet även i fortsättningen.

Publicerad: 2024-04-19

Senast uppdaterad: 2024-04-11

Författare: Olle Söderberg