Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Rörelseförståelse

Rörelseförståelse är en helhetssyn på fysisk aktivitet, där målet är att fler ska röra på sig hela livet. Genom rörelseförståelse i träning och tävling utvecklar du dina färdigheter inte bara fysiskt – utan även socialt, psykiskt och idrottsligt.

Rörelseförståelse är mer än att kunna utföra en mängd olika rörelser. Det handlar om att alla ska kunna känna glädjen och viljan att röra sig. Att utveckla alla så att de vill, vågar och kan vara fysiskt aktiva hela livet. Om du vill, vågar och kan vara aktiv får du:

  • självförtroende av att röra på dig
  • motivation till att röra på dig
  • kunskap och kompetens om hur det går till
  • förståelse för varför det är viktigt att vara fysiskt aktiv.

De fyra delarna av rörelseförståelse

Det finns fyra grundläggande och sammanhängande delar (även kallade dimensioner) i rörelseförståelse: den fysiska, sociala, psykiska och idrottsliga.

Den fysiska delen

Den fysiska dimensionen består av styrka, rörlighet, koordination, snabbhet och uthållighet. Träning och utveckling av dessa grundegenskaper utgår ifrån de tolv motoriska grundformerna eller rörelsealfabetet. Där ingår att åla, krypa, gå, springa, hoppa, klättra, hänga, stödja, rulla/rotera, balansera, kasta och fånga.

Ett utvecklat rörelsealfabet ger dig möjlighet att kombinera rörelser på olika sätt, i olika sammanhang och miljöer. Med en bred fysisk bas och fortsatt allsidig träning kan fler öka sitt självförtroende, känna sig kompetenta och bli motiverade till en fortsatt fysisk utveckling och träning.

Den sociala delen

Att vara del av ett socialt sammanhang och göra saker tillsammans är starka drivkrafter för att röra på sig. Genom att utveckla den sociala dimensionen blir vi bättre på att lyfta varandra och ta ansvar och vi blir bättre tränare och ledare. Att lära sig nya saker i en tillåtande miljö tillsammans med andra ökar självförtroendet. Och vi kommer att ha roligt under tiden, vilket är en av de starkaste drivkrafterna som finns.

Den psykiska delen

Motivation spelar en viktig roll när det handlar om rörelseförståelse. Om du har en stark inre motivation kommer du vara mycket mer benägen att ta dig an en uppgift jämfört med någon som saknar motivation. Den som är motiverad känner starkt för uppgiften och har en känsla av självbestämmande där utveckling står i fokus. Även den emotionella utvecklingen, förmåga att visa känslor och att lära sig hantera känslor, sker här. I den psykiska dimensionen spelar också lärandet, att tänka och förstå, en stor roll. Med fokus på utveckling snarare än resultat kommer fler att få uppleva glädjen att utvecklas.

Den idrottsliga delen

Det rent idrottsliga är nog det vi tänker på i första hand när vi pratar om föreningsidrott. Vi lär oss taktik, strategier, teknik, metodik, spelsystem, regler och moment som utgör den idrott eller de idrotter vi väljer att ägna oss åt. En del av de idrottsliga färdigheterna kan vara samma eller likna varandra, idrotter emellan. Vi lär oss kulturen och språket i de olika idrotterna.

Hur jobbar SweSports med rörelseförståelse

Långsiktig Utvecklingsplan (LUP)

SweSports långsiktiga utbildningsplan beskriver vår modell för idrottsutövande där det grundläggande syftet är att skapa en verksamhet som innebär att så många som möjligt vill vara med och idrotta så länge som möjligt. LUP:en beskriver hur vi kan jobba för att skap en idrottsrörelse som går från att vara en triangel med utslagning och förlust av medlemmar till att istället bli en rektangel där alla kan delta och stimuleras till en aktiv livsstil efter sina förutsättningar hela livet.

Läs mer om LUP LÄNK!!!

Publicerad: 2022-08-17

Senast uppdaterad: 2024-04-08

Författare: Roger Strandberg