Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Årshjul

Vad är ett årshjul för personalen på förbundet?

Årshjulet är ett verktyg som syftar till att ge struktur och överblick över årets viktigaste datum och händelser för personalen som jobbar centralt på SweSports förbundet. Det inkluderar allt från strategiska planeringsmöten och utbildningstillfällen till deadline för ansökningar och rapporteringar.

Varför är det viktigt?

Att ha en tydlig överblick över viktiga datum och händelser under året är avgörande för effektiv planering och organisation för personalen på förbundet. Årshjulet möjliggör för personalen att i förväg planera och förbereda sig för olika aktiviteter och ansvarsområden, vilket ökar effektiviteten och minskar stressen.

Årshjulet kommer att vara tillgängligt att publiceras på vår hemsida för att göra det enklare för externa intressenter att få insyn i förbundets planer och aktiviteter.

Publicerad: 2024-04-19

Senast uppdaterad: 2024-04-15

Författare: Olle Söderberg