Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Digitalisering

Projektbeskrivning: Kartläggning av digitalisering i SweSports Verksamhet

Vi på SweSports står inför en spännande utmaning att utforska och utnyttja potentialen hos digitalisering för att förbättra vår verksamhet. Genom att genomföra en omfattande kartläggning av digitalisering inom förbundet siktar vi på att identifiera möjligheter och utmaningar samt formulera en strategi för framtida digitala insatser.

Våra mål för projektet inkluderar:

1. Kartläggning av befintliga digitala processer och verktyg: Vi kommer att analysera och dokumentera de befintliga digitala processerna och verktygen inom förbundet, inklusive användning av digitala plattformar för kommunikation, administration och marknadsföring.

2. Behovsanalys och användarundersökningar: Genom att genomföra användarundersökningar och behovsanalyser bland både personal och medlemmar kommer vi att identifiera specifika behov och önskemål när det gäller digitala tjänster och verktyg.

3. Identifiering av digitaliseringsmöjligheter: Utifrån resultatet av kartläggningen och behovsanalysen kommer vi att identifiera och utvärdera potentiella områden där digitalisering kan förbättra vår verksamhet, exempelvis effektivisera administrativa processer, öka medlemsengagemanget och förbättra kommunikationen.

4. Formulering av en digitaliseringsstrategi: Baserat på insikterna från kartläggningen och analysen kommer vi att utforma en övergripande digitaliseringsstrategi för förbundet. Strategin kommer att innehålla tydliga mål, åtgärder och tidslinjer för implementering av digitala initiativ.

5. Implementering och uppföljning: Efter att strategin har antagits kommer vi att ansvara för att genomföra och övervaka implementeringen av digitaliseringsinitiativen. Detta inkluderar utbildning av personal, utveckling av nya digitala verktyg och kontinuerlig uppföljning av resultat och effekter.

Genom att genomföra detta projekt kommer vi på SweSports att positionera oss för att dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen erbjuder för att stärka vår verksamhet och öka vårt värde för medlemmar och intressenter.

Publicerad: 2024-04-19

Senast uppdaterad: 2024-04-15

Författare: Olle Söderberg