Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Hållbarhet

SweSports har under 2023 påbörjat ett projekt för att integrera hållbarhetsprinciper i vår verksamhet. Med utgångspunkt från Riksidrottsförbundets (RF) hållbarhetspolicy Länk till annan webbplats. strävar SweSports efter att bli en ledande aktör inom hållbar idrott och friluftsliv.

Projektet befinner sig för närvarande i en aktiv fas, med flera viktiga delmoment:

1. Hållbarhetskartläggning: En kartläggning av förbundets verksamhet och dess påverkan på miljön, samhället och ekonomin har inletts. Genom datainsamling och analys identifieras områden där förbundet kan förbättra sin hållbarhetsprestanda.

2. Strategiutveckling: Baserat på resultaten från kartläggningen kommer en hållbarhetsstrategi att utformas som ska guida SweSports framtida hållbarhetsarbete. Strategin kommer att omfatta konkreta mål och åtgärder för att integrera hållbarhetsprinciper i alla aspekter av förbundets verksamhet.

3. Engagemang och delaktighet: Genom att involvera olika intressenter, inklusive föreningar och partners, säkerställer projektet ett brett engagemang och delaktighet i arbetet med hållbarhetsfrågor. Genom möten och dialog skapas en plattform för samarbete och kunskapsutbyte.

4. Implementering och uppföljning: Efter att hållbarhetsstrategin antagits kommer projektet att fokusera på implementering av åtgärder och aktiviteter för att uppnå de fastställda målen. En strukturerad uppföljningsprocess etableras för att övervaka framstegen och säkerställa kontinuerliga förbättringar.

Med projektet i full gång arbetar SweSports mot att förverkliga sin vision om att främja hållbar idrott och friluftsliv för alla. Genom att integrera hållbarhetsprinciper i sin verksamhet tar förbundet ett viktigt steg mot en mer hållbar och ansvarsfull framtid.

Publicerad: 2024-04-19

Senast uppdaterad: 2024-04-15

Författare: Olle Söderberg