Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Strategihus

Projektets huvudsakliga mål inkluderar:

  1. Skapa en visuell representation: Genom att använda konceptet av ett "strategihus" kommer vi att skapa en visuell modell som visar hur olika delar av Strategi 2029 samverkar och stöder varandra. Detta kommer att göra det lättare för både interna och externa intressenter att förstå den övergripande strategin och dess implementering.

  2. Integrera grundstenarna: Vi kommer att inkludera grundläggande delar av strategin, såsom värdegrund, vision och målsättningar, i strategihuset för att tydligt visa hur dessa element driver och stöder de prioriterade områdena inom Strategi 2029.

  3. Skapa kopplingar: Genom att visualisera kopplingarna mellan olika delar av strategin, inklusive förbundets prioriterade områden och målsättningar, kommer vi att skapa en tydlig förståelse för hur varje del bidrar till att uppfylla den övergripande visionen och målen.

  4. Tydliggöra strategins inverkan: Genom att synliggöra strategins inverkan på förbundets verksamhet och medlemmar kommer vi att skapa en stark förankring av strategin inom organisationen. Detta kommer att hjälpa till att öka engagemanget och delaktigheten i att genomföra strategin på alla nivåer.

Genom att genomföra detta projekt kommer vi att skapa en kraftfull och användbar resurs som kommer att hjälpa SweSports att effektivt navigera och implementera sin strategi för att främja idrott och friluftsliv i samhället.

Strategihuset är ett initiativ som syftar till att samla och förtydliga SweSports långsiktiga strategiarbete, känt som "Strategi 2029". Detta projekt har som mål att skapa en visuell representation av strategin för att hjälpa till att guida och fokusera SweSports verksamhet mot att uppnå dess vision om att främja idrott och friluftsliv hela livet.

Publicerad: 2024-04-19

Senast uppdaterad: 2024-04-15

Författare: Olle Söderberg